AIR nieuws

BIOGRACE2

Rapporteren duurzaamheidskenmerken in het kader van NTA8080.

Met certificering of verificatie kunnen bedrijven de duurzaamheid van de biomassa aantonen.

Een belangrijk criterium voor de duurzaamheid van de geproduceerde energie is de gerealiseerde reductie in de emissie van broeikasgassen ten opzichte van fossiele brandstoffen.

Certificerings- en verificatiesystemen

Certificerings- en verificatiesystemen zijn door marktpartijen (en andere stakeholders) ontwikkelde vrijwillige systemen die de duurzaamheid borgen van de biomassa. In het kader van deze Green Deal rapporteren partijen over de gebruikte systemen waarmee een beed onstaat van en op welke wijze de duurzaamheid van vaste biomassa door energieproducenten wordt aangetoond. Er zijn meerdere systemen in gebruik of in ontwikkeling.

Sommige systemen zijn ontstaan vanuit de energieproductie met houtige biomassa (Initiative Wood Pellets Buyers, Green Gold Label), andere vanuit de bosbouw (FSC, PEFC, CSA). Daarnaast zijn er meer generieke certificeringssystemen die je kunt toegepassen op een grote diversiteit aan grondstoffen. Deze grondstoffen dekken de duurzaamheidsaspecten en onderdelen van de betreffende keten af, zoals NTA8080 en ISCC.

Interessante links:

  • Results Sustainable Biomass

Berekening van broeikasgasemissiereductie

Betrokken partijen aan de Green Deal kunnen op twee manieren de reductie in broeikasgasemissie vaststellen. Dit kan met een eigen methodiek, maar ook met een speciaal daarvoor ontwikkelde rekentool of met behulp van ‘erkende’ standaardwaarden. De bedrijven zijn vrij in de keuze op welke wijze zij hun broeikasgasemissiereductie bepalen en rapporteren. In opdracht van de Europese Commissie wordt in het project BioGrace II gewerkt aan de Europese harmonisatie van de berekening van broeikasgasemissiereductie. Binnenkort komt via dit project een rekenmodel beschikbaar waarmee bedrijven voor hun eigen situatie de berekeningen kunnen uitvoeren.

Meer informatie over de BioGrace II, standaardwaarden en rekenmodellen vindt u in bijgevoegde documenten onder rubriek publicaties.

 

bron:http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/duurzaamheid-vaste-biomassa/rapporteren

Related Posts