Audit

Audit.

Een audit binnen het spectrum kwaliteitsmanagement, is een beoordelingsonderzoek van het (kwaliteits)managementsysteem op elementen die zijn gerelateerd aan het referentiekader. In dit kader kan dat een internationale of nationale standaard zijn of een eigen standaard die is ingebed in de organisatie. Daarnaast zijn er externe audits om vanuit hetzelfde perspectief, kwaliteit,  (onder)leveranciers  te beoordelen of zij voldoen aan wat door de afnemer is opgelegd. Vanuit diverse standaarden wordt gevraagd of zelfs geëist om (onder)leveranciers periodiek te beoordelen door fysiek een audit uit te voeren of via een vragenlijst (Questionaire) de beoordeling schriftelijk en op afstand te doen.

Er zijn verschillende beoordelingen mogelijk zoals een technisch systeemaudit, een functionele audit of een organisatorische audit. In de context van kwaliteitsmanagement wordt hier bedoeld een kwaliteitsaudit.

Een interne audit is een onderzoek of beoordeling van het eigen (kwaliteits)managementsysteem die door de organisatie zelf wordt uitgevoerd. Daartoe wordt personeel, dit kan een kwaliteitsteam zijn, opgeleid tot auditor. Dit is een eis vanuit de verschillende kwaliteitsstandaarden. In de praktijk komt het regelmatig voor dat er nauwelijks ruimte is om personeel op te leiden, laat staan onderdeel te zijn van een kwaliteitsteam. Een ontwikkeling is dat interne auditeringen worden uitbesteed aan onafhankelijke instanties, dus niet de geaccrediteerde instellingen (wat wel kan). Het voordeel van uitbesteden is dat een onpartijdig oordeel wordt gegeven over hoe de kwaliteit binnen een managementsysteem wordt gewaarborgd. Het nadeel voor de opdrachtgever is dat hij vrijwel geen invloed heeft op de uitkomsten van de audit enmoet vertrouwen op de expertise van het adviesbureau.

Maar uiteraard geldt dit ook bij een certificering, ook daar is invloed minimaal.

Concreet kan Advies & Implementatiebureau Raben het volgende voor u betekenen: 

  • uitvoeren van interne audits en referentiebepaling ten opzicht van standaard
  • uitvoeren van externe fysieke audits en referentiebepaling ten opzichte van standaard.
  • uitvoeren van externe schriftelijke audits via questionnaires en referentiebepaling ten opzichte van standaard.
  • opstellen van beoordelingsdocumenten voor het uitvoeren van interne audits incluis positiebepaling (%)
  • opstellen van beoordelingsdocumenten voor het uitvoeren van externe audits afgestemd op branche/soort leverancier. Dit is incluis positiebepaling (%)
  • opstellen van een questionnaire voor het uitvoeren van een externe schriftelijke audit.
  • opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses
  • opstellen van Plan van Aanpak incluis milestones bepaling
  • voorbereiden van certificatie audits en opvolgingsbezoeken

Bel voor meer informatie 

Laatste nieuws

Klantfocus vanuit een interne gedrevenheid

jan 24,2016 / AIR nieuws

Een van mijn grote ergernissen is de roep dat voor alles de klant het belangrijkste is. “De klant is de …

Read More

BIOGRACE2

jun 18,2015 / AIR nieuws

Rapporteren duurzaamheidskenmerken in het kader van NTA8080. Met certificering of verificatie kunnen bedrijven de duurzaamheid van de biomassa aantonen. Een …

Read More

Behoefte ISO 27001:

jun 11,2015 / AIR nieuws

Behoefte ISO 27001: steeds meer incidenten informatiebeveiliging Lekken in informatiebeveiliging is aan de orde van de dag. In het TV-programma …

Read More