BRC

BRC Global Standard Packaging and Packaging Materials

De norm is ontwikkeld door British Retail Consortium (BRC) en The Packaging Society (voorheen bekend als Institute of Packaging – IoP) en ondersteund supermarkten (retailers) en fabrikanten van voedingsmiddelen in het voldoen aan wettelijke verplichtingen

De BRC norm beschrijft de hygiëne- en voedselveiligheidseisen voor de voedselverwerkende bedrijven die direct leveren aan de retailsector.

Britisch Retail Consortium is een Britse organisatie vergelijkbaar met het Centraal Bureau Levensmiddelen in Nederland. De BRC norm is ontwikkeld door Britse supermarkten, gericht op hun toeleverende bedrijven. Enkele Nederlandse supermarkten, zoals Albert Heijn, hebben inmiddels deze richtlijnen op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid overgenomen.

 

Het doel van de BRC norm is dat een leverancier met één audit kan volstaan voor leveringen aan verschillende supermarkten. Zo hoeft de leverancier niet door elke supermarkt apart te worden gecontroleerd, wat de kosten beperkt.

Om aan de eisen van de BRC norm te voldoen, moet u aan verschillende eisen voldoen:

 1. eisen aan het HACCP- en het kwaliteitszorgsysteem;
 2. eisen aan de omgeving van de fabriek;
 3. eisen aan het product, het proces en het personeel

De norm kent een 7-tal hoofdstukken.
1. Betrokkenheid van het hoger management
Het spreekt vanzelf dat de directie en de hoogste leidinggevende in een organisatie volledig achter het kwaliteitsmanagementsysteem moeten staan. Daarnaast moet de gehele organisatie voortdurend verbeteren.

2. Het voedselveiligheidsplan – HACCP
Er moet een HACCP plan geïmplementeerd zijn op basis van de principes van de Codex Alimentarius.

3. Voedselveiligheid en kwaliteitsmanagement systeem
Een op ISO 9001 gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem moet operationeel zijn in het bedrijf. Er moeten bijvoorbeeld wederzijds overeengekomen productspecificaties zijn, leveranciersgoedkeuring, traceerbaarheid, incidentmanagement en een doordachte recall systematiek.

4. Normen voor de vestiging
In dit deel van de norm komen zaken aan de orde als onderhoud aan gebouwen en machines, schoonmaak, ongediertebestrijding, afvalbeheer en er is een speciale sectie over productvreemde voorwerpen.

5. Productbeheersing
Hierin komen onder andere productontwikkeling, allergenen management, laboratoriumeisen, producttests enzovoort aan de orde

6. Procesbeheersing
Het op de juiste manier uitvoeren van de processen in het bedrijf staat centraal in dit hoofdstuk. Hierbij kan gedacht worden aan kalibraties en gewichtscontrole.

7. Personeel
Persoonlijke hygiëne en opleiding staan centraal in dit laatste hoofdstuk. Ook eisen aan kleding, omkleedruimtes en dergelijke worden beoordeeld.

De BRC-food norm komt grotendeels overeen met de IFS- en de FSSC-norm, maar is vooral voor de Engelse markt van toepassing. Desondanks is deze norm internationaal erkend  en kunnen alle producenten van verpakkingsmiddelen, zowel food als non-food deze norm toepassen.

 

BRC-IOP certificering

De BRC-IOP certificering is gericht op het hygiënisch produceren van verpakkingsmaterialen bestemd voor de voedingssector.  

De BRC-IoP standaard vereist:

 • de invoering van een formeel risicoanalysesysteem.
 • een gedocumenteerd managementsysteem.
 • de beheersing van fabrieksstandaarden, producten, processen en personeel.

 

Concreet kan Advies & Implementatiebureau Raben het volgende voor u betekenen: 

 • opstellen van een BRC voedselveiligheidssysteem (op papier of digitaal)
 • implementeren van het BRC voedselveiligheidssysteem middels multidisciplinaire benadering
 • opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses
 • opstellen van (kritische) Prestatie Indicatoren
 • voorbereiden en uitvoeren van interne audits
 • voorbereiden van certificatie audits en opvolgingsbezoeken
 • structureel onderhouden van uw BRC voedselveiligheidssysteem
 • initiëren en coördineren van verbeteringsprojecten

 

Daarnaast kan Advies & Implementatiebureau Raben u nog aanvullende ondersteuning bieden aangaande het BRC voedselveiligheidsysteem:

 

 • uitvoeren van audits bij u leveranciers / sub-contractors
 • inzet van kwaliteitsengineers en/ of kwaliteitsmanagers op interim of op project basis
 • uitvoeren van referentiemeting ter voorbereiding van certificatie audits
 • integreren van uw managementsystemen
 • het omzetten naar een ‘custom made’ normsysteem
 • en meer in relatie tot BRC voedselveiligheidssysteem.