Certificering

Certificering

Certificering richt zich primair op de toetsing van de effectiviteit van een managementsysteem tegen de eisen van een specifieke norm. Hierin zijn afspraken vastgelegd door producenten, handelaren, inspecteurs, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden om veilige producten te produceren, processen efficiënt te laten verlopen en producten en processen beter op elkaar aan te sluiten.

AIR helpt en ondersteunt u bij het behalen en/of behouden van uw systeemcertificering. Wij kunnen op basis van analyses, interviews en multidisciplinaire samenwerking uw organisatie en bedrijfsprocessen vastleggen in een handzaam en overzichtelijk handboek. Door systemen samen te voegen geeft dit een overzichtelijk en onderhoudsvriendelijk schriftelijke vastlegging op welke wijze mens en proces met elkaar samen werken. Daaromheen bouwen we de noodzakelijke communicatievormen en overlegstructuren om maximale afstemming en optimalisatie te bewerkstelligen.

De voordelen van certificering.

Meer dan 1,2 miljoen bedrijven wereldwijd zijn ISO 9001 en/of ISO 14001 gecertificeerd en daar zit een meer dan waarschijnlijke verklaring achter.
Steeds meer opdrachtgevers willen bij voorkeur zaken doen met (ISO) gecertificeerde leveranciers en/ of eisen certificering. Regelmatig komt het voor dat niet-gecertificeerde bedrijven uitgesloten worden bij aanbestedingen of leverancierselecties.
Managementnormen en ISO kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om u te helpen uw bedrijf goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Wanneer een bedrijf gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen die een norm stelt voldaan is.
Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie-instelling, heeft dit uit onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het certificaat toegekend.

Algemene voordelen van (ISO) certificering
– Certificering helpt om de processen die er toe doen te identificeren en te optimaliseren. Hierdoor krijgt het management een hulpmiddel ter beschikking om de organisatie te sturen.
– Processen en structuren worden voor de hele organisatie duidelijk, waaronder communicatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden. Betrokkenheid van de medewerkers kan hierdoor vergroot worden, wat bevorderlijk is voor de werksfeer, werkdruk en ziekteverzuim.
– Verhoging van efficiency, wat kan resulteren in kostenbesparingen.
– Problemen kunnen tijdig gesignaleerd en geïdentificeerd worden, waardoor actie ondernomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen.
– Klant en klanttevredenheid staan centraal; klanttevredenheid kan geoptimaliseerd worden.
– ISO certificering levert een positief bedrijfsimago op, zowel nationaal als internationaal, wat resulteert in een voorsprong op de concurrentie.