Flexibele schil.

Flexibele schil.

Het flexibiliseren en organiseren van arbeid in organisaties neemt in toenemende mate toe, niet in de laatste plaats om pieken en ziekte-uitval te kunnen opvangen maar ook vanuit een strategisch perspectief. Wilt u gespecialiseerd personeel op uw pay-roll maar is uw organisatie in omvang relatief klein en/of relatief eenvoudig dan wilt u misschien gebruik gaan maken van flexibel inzetbaar personeel voor het onderhouden van uw management- en kwaliteitssysteem.

AIR kan u besparingen opleveren door arbeid bij u weg te nemen zodat u hierover geen risico meer loopt. Op basis van afspraken kunnen we voordelige abonnementen aanbieden om periodiek uw management- en kwaliteitssysteem te onderhouden, verbeteren of zelfs uit te bouwen. Daarnaast kunnen we u begeleiden bij de voorbereiding en begeleiding van uiteenlopende management- en kwaliteitscertificeringen en diverse (periodieke) auditeringen uitvoeren. Ook verbetertrajecten kunnen wij voor u inzetten en/of begeleiden waarbij u uw focus kunt houden op u core business terwijl structurele verbeteringen worden doorgevoerd op alle niveaus van uw organisatie.

Door uw organisatie op posities structureel te flexibiliseren bent u voorbereid op veranderende (markt)situaties, regelgeving en processen. Daarnaast loopt u minder risico wanneer de conjunctuur tegenvalt of het economische getij vraagt om personele reorganisaties.

Wanneer u uw arbeidspotentieel de kracht heeft om te anticiperen op voorziene en onvoorziene omstandigheden dan bent u voorbereid op de turbulentie van de markt en uw interne omgeving.

De kracht komt dus vanuit de organisatie en het (anticiperend) vermogen die het herbergt.