Interim opdrachten

Interim opdrachten.

Bij de inzet van interim management gaat het om het gunnen op basis van vertrouwen in kwaliteit en toegevoegde waarde in het algemeen. AIR heeft ervoor gekozen om transparantie ten aanzien van de vraag en inzet van interim managers te prevaleren zodat kwaliteit, integriteit, resultaat en prijs op voorhand helder is bij de opdrachtgever. De inzet is gebaseerd op de vraag, de afbakening van een al dan niet complexe opdracht, gerelateerd aan competentie en passende kennis en ervaring.

Heeft u te maken met veranderingsprocessen zoals kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering, revitalisering of aan de andere kant organisatorische veranderingen dan is tijdelijke managementondersteuning een gewenste oplossing. Het inzetten van interim personeel kan dergelijke veranderingstrajecten in goede banen leiden. Het is een effectief instrument en kan u ook bijstaan in situaties waarbij een tijdelijke extra inzet noodzakelijk is.

De essentie van ons werk is om u oplossingen te bieden waardoor uw organisatie beter gaat functioneren en tegelijkertijd kunt u zich blijven focussen op uw kernactiviteit.

Afhankelijk van het soort opdracht hanteert AIR een vastomlijnd stramien waarbij een aantal elementen naar voren komen zoals een probleemanalyse, plan van aanpak en gedefinieerde doelstellingen. Uiteraard zullen tussentijds evaluaties en communicatie-uitwisselingen plaatsvinden en kan een eindrapportage incluis presentatie onderdeel zijn van de opdracht.

Genoemde activiteiten vinden plaats tegen een vooraf overeengekomen uur- of dagtarief.