ISO 22000

ISO 22000

ISO 22000 is een wereldwijd geaccepteerde norm die is ontwikkeld met het doel om een voedselveiligheid te borgen door hantering van deze norm. De norm is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie en is gebaseerd op ISO 9000.  Het volgt de structuur en aanpak van ISO 9001en integreert deze met voedselveiligheid op basis van HACCP.

 

De norm werd formeel gepresenteerd op 1 september 2005 en de volledige naam van de norm is ISO 22000 Voedselveiligheid managementsystemen, – eisen aan een organisatie in de voedselketen.

De norm is toepasbaar op de hele voedingsketen dus vanaf productie tot retailer inclusief toeleveranciers als koelhuizen, transportbedrijven, machinebouwers en producenten van verpakkingsmaterialen. Door het hanteren van een ISO 22000 managementsysteem en deze adequaat te borgen biedt het de mogelijkheid om de voedselveiligheid in de keten op een hoger niveau te brengen. 

Met ISO 22000 kan een perfect borgingssysteem worden geïmplementeerd die de risico’s en gevaren, aanwezig binnen de voedingsindustrie en aanverwante, te beheersen zodat kan worden bewerkstelligt dat voedingsmiddelen veilig zijn op het moment dat ze door de consument worden genuttigd.

Het grote verschil tussen ISO 22000, HACCP, BRC en IFS, is dat er geen sprake is van concrete eisen ten aanzien van de bedrijfsinrichting en hygiëne als direct onderdeel van de norm zelf. In ISO 22000 wordt hiertoe verwezen naar de Europese richtlijnen (852 / 853) en Technische Standaarden TS-22002-1. Bij BRC en IFS zijn deze aspecten verwerkt in de standaarden zelf. Bij de HACCP-norm zijn deze eisen in de vorm van een bijlage bij de normeisen opgenomen. 

ISO 22000 kan worden geïntegreerd met ISO 9001:2008 , standaard voor kwaliteitsmanagement-systemen en kan natuurlijk ook worden gecombineerd met HACCP.

Van bedrijven wordt verwacht dat ze zelf alle voor hen relevante eisen bepalen en die vervolgens hanteren. Ook de strategie die wordt gebruikt om aan deze eisen te voldoen, kan tijdens de risico-analyse door bedrijven zelf worden bepaald.

 

De eisen die ISO 22000 aan een voedselveiligheid-managementsysteem stelt, bevatten de volgende elementen:

 • interactieve communicatie
 • systeemmanagement
 • basisvoorwaardenprogramma
 • HACCP-principes

 

Van belang is dat de organisatie herkent wat haar positie is in de voedingsketen zodat een effectieve communicatie kan worden bewerkstelligt.

Eisen gerelateerd aan food defense zijn opgenomen in deze norm. Food defense is het beveiligen van de productiefaciliteit tegen opzettelijke besmettingen.

 

Deze internationale norm is de opvolger van de HACCP norm en specificeert eisen voor een managementsysteem voor voedselveiligheid in een organisatie als deze moet aantonen dat zij in staat is gevaren voor de voedselveiligheid te beheersen en om te bewerkstelligen dat voedingsmiddelen veilig zijn op het moment dat ze door de consument worden genuttigd.

 

Concreet kan Advies & Implementatiebureau Raben het volgende voor u betekenen: 

 • opstellen van voedselveiligheid managementsysteem (op papier of digitaal)
 • implementeren van het voedselveiligheid managementsysteem via multidisciplinaire benadering
 • opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses
 • opstellen van (kritische) Prestatie Indicatoren
 • voorbereiden en uitvoeren van interne audits
 • voorbereiden van certificatie audits en opvolgingsbezoeken
 • structureel onderhouden van uw voedselveiligheid managementsysteem
 • initiëren en coördineren van verbeteringsprojecten

 

Daarnaast kan Advies & Implementatiebureau Raben u nog aanvullende ondersteuning bieden aangaande het ISO 22000 voedselveiligheidsysteem:

 • uitvoeren van audits bij u leveranciers / sub-contractors
 • inzet van kwaliteitsengineers en/ of kwaliteitsmanagers op interim of op project basis
 • uitvoeren van referentiemeting ter voorbereiding van certificatie audits
 • integreren van uw managementsystemen
 • het omzetten naar een ‘custom made’ normsysteem
 • en meer in relatie tot ISO 22000.