ISO 26000

ISO 26000 – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen of kortweg MVO is de wettelijke en vrijwillige verantwoordelijkheid van een organisatie of instelling om de consequenties van haar activiteiten en beslissingen of de samenleving en het milieu op te nemen in de bedrijfsvoering. Door MVO te verweven in het beleid en strategie van de onderneming of instelling maar bovenal door het actief uit te dragen door alle geledingen en in alle poriën van de organisatie en erop toezien dat het wordt nagekomen, draagt de organisatie of instelling bij aan duurzame ontwikkelingen, ethisch gedrag en de wijze waarop men omgaat met stakeholders.

MVO vraagt om een andere benadering van hoe men naar de organisatie kijkt. Niet alleen door te kijken naar financiële resultaten maar door deze te koppelen aan maatschappelijke en duurzame resultaten. Wanneer MVO goed is geïmplementeerd betekent dit dat de organisatie naast het streven naar winst (profit), ook rekening houdt met effecten op het milieu(planet) en daarnaast oog heeft voor menselijke aspecten zowel binnen als buiten de organisatie (people). Waar het uiteindelijk om gaat is het vinden van een balans tussen people, planet en profit.

Het vinden van die balans brengt ook vaak onduidelijkheid met zich mee. Investeringen in MVO worden vaak gezien als onrendabele investeringen omdat het zich niet terugbetaald. Niets is minder waar, investeren ook vanuit een financieel perspectief levert direct en indirect rendement, ook vanuit een maatschappelijk perspectief.

MVO is een bekend, maar ook een breed en veelomvattend begrip. Vaak is onduidelijk hoe het moet. Heel kort gezegd komt maatschappelijk verantwoord ondernemen erop neer dat een bedrijf aandacht heeft voor de maatschappij waarin het functioneert. Dat dit verder gaat dan binnen de eigen grenzen van de organisatie is voor de hand liggend. Maatschappelijke verantwoordelijk houdt niet op bij de voordeur net zo min als duurzaamheid.

Om maatschappelijk verantwoord ondernemen op een structurele wijze te implementeren en om ondersteuning te geven bij het in praktijk brengen van MVO is de richtlijn ISO 26000 ontwikkeld.

ISO 26000 geeft handvatten om organisatie te ondersteunen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ‘op maat’ in te vullen. ISO 26000 geeft antwoord op het wat en hoe van MVO. Zo geeft de richtlijn duidelijke definities en afbakening van MVO en duurzame ontwikkeling. Daarnaast geeft de richtlijn handvatten voor implementatie van MVO in een organisatie.

ISO 26000 is een richtlijn en geen eisenstellend document en daarom niet geschikt en ook niet bedoeld voor certificatie.

 

Advies & Implementatiebureau Raben kan u stapsgewijs helpen om het MVO beleid gestalte te doen geven. 

  1. Omgevingsanalyse, creëer uw eigen visie.
  2. Omgevingsanalyse, creëer de visie van de stakeholders.
  3. Bepaal de voorlopige visie en missie op basis van de analyses
  4. Toets visie en missie
  5. Bepaal de definitieve visie en missie.

 

Op basis van de visie en missie kan een begin worden gemaakt met het MVO-plan waardoor het MVO beleid kan worden gecompleteerd.