IATF 16949

IATF 16949

De IATF 16949 norm is gebaseerd op de ISO 9001:2015 norm en is ontwikkeld voor de automobiel-industrie en relevante service parts’ organisaties. De norm is ontwikkeld door het International Automotive Task Force (IATF) en is de opvolger van ISO/TS 16949:2009. De IATF 16949 vult de vorige normversie aan met de nieuwe elementen uit ISO 9001 versie 2015 en is volledig in lijn met de huidige High Level Structure (HLS) van ISO. De norm kan volledig worden geïntegreerd in het ISO 9001-kwaliteitssysteem.

De IATF 16949 norm beschrijft de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem en stelt daarbij specifieke eisen aan het ontwerp en de ontwikkeling, productie en wanneer van toepassing, installatie en service van producten die worden geleverd aan automobielproducenten.

De kernaspecten van de wereldwijd aanvaarde standaard IATF 16949:2016 zijn:

 • leiderschap
 • risicomanagement (risicogebaseerd denken)
 • supplier management
 • continue verbetering stimuleren
 • variatie minimaliseren
 • verspilling tegengaan
 • fouten voorkomen

De IATF 16949 is gebaseerd op 7 management principes.

 1. Klantgerichtheid
 2. Leiderschap
 3. Betrokkenheid van medewerkers
 4. Procesgerichtheid
 5. Continue verbeteringen
 6. Data management
 7. Relatie management 

ISO en IATF 16949 vraagt daarbij meer aandacht voor risicomanagement bij de inrichting en uitvoering van procesactiviteiten en de impact die (on)voorziene omstandigheden of situatie kunnen hebben voor de voortbrengingsketen.

QMS van de automobielindustrie
Het kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) van de automobielindustrie bestaat uit de IATF 16949 norm en de daarmee verband houdende klantspecifieke eisen (CSR). Samen met de klantspecifieke eisen wordt voldaan aan alle bestaande documenten en  voorschriften zoals beschreven in de QS9000 coretool serie, zoals: APQP, PPAP, FMEA, MSA en SPC.

Concreet kan Advies & Implementatiebureau Raben het volgende voor u betekenen: 

 • opstellen van kwaliteitsmanagementsystemen (op papier of digitaal)
 • implementeren van het kwaliteitsmanagementsysteem middels multidisciplinaire benadering
 • opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses
 • opstellen van (kritische) Prestatie Indicatoren
 • voorbereiden en uitvoeren van interne audits
 • voorbereiden van certificatie audits en opvolgingsbezoeken
 • structureel onderhouden van uw kwaliteitsmanagementsysteem
 • initiëren en coördineren van verbeteringsprojecten

Daarnaast kan Advies & Implementatiebureau Raben u nog aanvullende ondersteuning bieden op het terrein van  IATF 16949 kwaliteitsmanagementsystemen:

 • uitvoeren van audits bij u leveranciers / sub-contractors
 • inzet van kwaliteitsengineers en/ of kwaliteitsmanagers op interim of op project basis
 • uitvoeren van referentiemeting ter voorbereiding van certificatie audits
 • integreren van uw managementsystemen
 • en meer in relatie tot IATF 16949.