Normintegratie.

Normintegratie.

Dat management-en kwaliteitssystemen worden gezien als een vorm van bureaucratie of een papieren tijger is afhankelijk waarop het systeem gestalte krijg. Complexiteit, volume en omvang zijn bepalend van hoe de organisatie het wil hebben maar uitgangspunt moet zijn om het allemaal zo simpel mogelijk te houden. Vandaar dat integratie van management- en kwaliteitssystemen een goede bijdrage levert aan vereenvoudiging (en kostenreductie) en het onderhouden ervan.

De structuur van bijvoorbeeld ISO 9001:2008 is identiek aan die van ISO 14001:2004, ISO 22000 en OHSAS 18001. Daardoor is het integreren van de verschillende standaarden in één systeem een reële en misschien zelfs wel een welkome optie (kostentechnisch). Audits worden dan gecombineerd uitgevoerd wat een meerwaarde oplevert in effectiviteit en efficiëntie. Er zijn organisaties die te maken hebben met veel verschillende normen en die niet allen zijn gebouwd op een specifieke standaardstructuur en procesmodellering zoals dat bij voornoemde ISO normen wel het geval is. Er bestaat dan een mogelijkheid om toch de diverse normen met verschillende achtergronden, structuren en opbouw samen te smelten om op die manier een ‘custom made’ geïntegreerd systeem te bouwen. De vraag is of certificering dan nog wel kan? De afweging zal dan moeten worden gemaakt, of certificering waardoor iedere geïmplementeerde standaard afzonderlijk extern moet worden getoetst, of geen certificering en een volledig geïntegreerd ‘custom made’ systeem. De voordelen van een gecertificeerd systeem zijn uiteraard wel behouden mits onderhoud en borging adequaat is.

 

Voordeel van een volledig ‘custom made’ systeem.

  • overzichtelijk
  • eenvoudiger te onderhouden.
  • efficiënter & effectiever
  • kostenbesparend, zowel vanuit in- als extern perspectief

Nadeel:              

  • systeem kan niet worden gecertificeerd of slechts gedeeltelijk
  • klanten eisen een aantoonbaar gecertificeerd managementsysteem om te mogen leveren
  • bij aanbestedingen kan het niet hebben van een gecertificeerd managementsysteem leiden tot uitsluiting.