Q-Diensten

Q-DIENSTEN.

Ons doel is om het management-en kwaliteitssysteem eenvoudig te maken door een uniform platform te creëren waarin het beheer en bijhouden van documenten, klachten en overige van toepassing zijnde stukken die uw bedrijf nodig heeft, simpel en op basis van eenvoud zijn samen te stellen.

Het platform bestaat uit een aantal elementen die over het algemeen van toepassing zijn bij de meeste normeringen:

 • structuur en verantwoordelijkheid
 • opleiding, bewustzijn en bekwaamheid
 • beheer van documenten en gegevens
 • registraties en registratiebeheer
 • correctieve en preventieve maatregelen
 • interne audits
 • directiebeoordeling

Daarnaast zijn klachtenmanagement, klant- en medewerkers tevredenheidsonderzoeken maar ook risicomanagement belangrijke elementen die van toepassing zijn bij vele normen of kunnen worden toegepast naar geïmplementeerd normeringen.

AIR ondersteunt de doelstelling die de klant heeft gesteld maar laat zich niet stoppen door de beperkingen van de normen. Het kwaliteitshandboek als resultaat is een ‘levende entiteit’ die voortdurend onderhevig zal zijn aan veranderende omstandigheden. De diensten die wij leveren gaan daarin mee maar bovenal streven wij naar maximaal rendement en daar waar mogelijk zullen we verbeteringen initiëren ook al betekent dit dat we buiten de scope treden.

AIR helpt en ondersteunt u bij de implementatie, uitbouwen, integratie en waarborging van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Dit kan door middel van initiële opdrachten, projectopdrachten en/of interim opdrachten. Daarnaast kunnen we u ontzorgen waardoor u uw focus kunt houden op waar u goed in bent, ondernemen en het voortbrengen van uw product en/of dienst.

Op basis van een abonnementvorm kunnen we afspraken maken hoeveel tijd AIR maandelijks gaat spenderen aan uw kwaliteitsmanagementsysteem en/of structurele verbeterprojecten gaat (bege)leiden.

AIR ondersteunt en adviseert uw organisatie bij het:

 • maken van een projectplan en een communicatieplan.
 • structureel bewaken en bijsturen van de voortgang.
 • opzetten en implementeren van een werkbaar kwaliteitssysteem in de breedste zin van het woord.
 • inhoudelijk toetsen van documentatie, protocollen en elementen van het kwaliteitssysteem aan de norm / referentiekader.
 • motiveren en coachen van medewerkers binnen het kwaliteitssysteem.
 • verzorgen van presentaties en informatiesessies.
 • aanreiken van voorbeelden van kwaliteitshandboeken en aanverwante procedures en helpen bij het opzetten van een structuur en het schrijven van de verschillende documenten en protocollen.
 • uitvoeren van een systeemaudit om te beoordelen of alle onderdelen voldoende geïmplementeerd zijn om de externe (her)audit te ondergaan.