standaarden

Standaarden

Een standaard of een norm is een referentiekader, opgenomen in een document, waarin afspraken formeel en erkend zijn vastgelegd. Afspraken kunnen gaan over specificaties of criteria over een product, over het beheren van een proces, het aanbieden van een dienst of verwijzen naar een methode of over het leveren van materialen. Normen gaan dus over een breed palet aan activiteiten die door organisaties worden ondernomen en die door klanten worden gebruikt.

 

Standaarden kunnen vastgelegd worden binnen een bedrijf of organisatie, binnen een consortium van organisaties of door erkende standaardisatieorganisaties.

 

Een norm of standaard biedt een basis waardoor hetzelfde verwachtingspatroon over een product, proces of dienst kan worden gedeeld.

Door het hanteren van een referentiekader helpt het bij het ondersteunen van de handel, biedt het een kader voor het realiseren van besparingen, efficiëntie en verbetert het de bescherming en vertrouwen van de consument.

 

Er zijn diverse soorten standaarden of normen waar organisaties en instellingen, zowel profit als non profit, gebruik van kunnen maken.

Vanuit het perspectief van AIR zijn er:

  • Normen voor kwaliteitmanagement,
  • Normen voor milieumanagement,
  • Normen voor gezondheid en veiligheid,
  • Normen voor voedselveiligheid,
  • Normen voor de inzet van biomassa,
  • Etc…

 

Een norm of standaard geeft zekerheid dat de uitvoering tot realisatie helder is en dat, mits correct geïmplementeerd, geborgd en met de juiste opvolging, een essentiële toegevoegde waarde heeft in de voortbrenging van product en dienst.